SPECease systemstöd

Behoven av digitala systemlösningar för ekonomiprocessen inom offentlig sektor är stor. KomRedo har under många år inhämtat erfarenheter som identifierat vilka behoven är för att effektivisera bokslut- och avstämningsprocessen. Behovet av ett smart, snabbt och effektivt systemstöd för olika delar av ekonomiprocessen var utgångspunkten för KomRedos grundare.

Efter att själv ha trasslat med olika Excel-lösningar som tog onödig tid och handpåläggning, växte iden om SPECease fram. Ett smart system, webbaserat och enkelt, utvecklat för kommuner och regioner av en ekonom för att underlätta livet för andra ekonomer.

Idag används systemet i flera olika typer av organisationer, och intresset för systemet växer. Förutom digitala bokslutsspecar och matchning innehåller SPECease även kompletta digitala lösningar för den sammanställda redovisningen – koncernbokslut – inklusive mellanhavandeavstämningar för koncernföretagen.

Läs mer om SPECease här.