Redovisning

KomRedos redovisningskonsulter kan hjälpa dig med hela eller delar av ekonomifunktionen så som:

  • Löpande bokföring
  • Leverantörs- och kundreskontrahantering
  • Skattedeklaration
  • Period- och årsbokslut
  • Sammanställda räkenskaper, koncernkonsolidering
  • Olika interims och rådgivande lösningar
  • Expertkunskaper utifrån gällande regelverk (KL, RKR och LKBR)