Våra tjänster

KomRedo AB erbjuder kompetens inom bland annat kommunal redovisning och bokföring genom interimslösningar eller via outsourcinguppdrag. Våra seniora konsulter innehar specialistkunskaper inom hela det kommunala och regionala perspektivet, så som intern kontroll, styrning och ledning, hälso- och sjukvård, vård- och omsorg, socialtjänst, upphandling, teknik, bygg och exploatering.

Vi erbjuder även revisionstjänster som sakkunnigt biträde riktat mot de förtroendevalda revisorerna i kommuner och regionen samt lagstadgad revision genom vårt samarbete med BDO.

Du kan också få stöd och handledning inom bokföring, teknisk projektledning, kommunikation, resursplanering och bemanning, resursutvärdering, LEAN, styrning och ledning.

Du kan även anlita KomRedo för att anordna utbildning för exempelvis revisorer och ekonomer med inriktning mot den kommunala sektorn.