Om oss

KomRedo AB är ett modernt och nytänkande företag som erbjuder specialistkompetens inom en rad områden; Hälso- och sjukvård, Kommunal revision, Ledning & styrning, Kommunikation och Ekonomi.

KomRedo AB är KEF-partner sedan 2020.

Genom våra seniora konsulter levererar vi tjänster som omfattar allt från förvaltnings- och redovisningsrevision, organisationsutveckling och intern kontroll till informationssäkerhet och kommunikation.

Vi anordnar även utbildning för exempelvis revisorer och ekonomer för offentlig sektor. Några exempel är GDPR, CRM, Intern kontroll och Politisk styrning.

Dessutom arbetar vi med systemutveckling och har tagit fram det webbaserade programmet SPECease. Genom SPECease har vi skapat en unik plattform av digitala tjänster som medför smartare, enklare och resurseffektiva system för exempelvis koncernbokslut, bokslutsspecifikationer, matchning och revision.

Läs gärna mer om SPECease här.