Komredo – specialistkompetens inom ekonomitjänster

Välkommen till KomRedo AB – En modern redovisnings- och revisionsbyrå som möter kundens krav på senior kompetens, effektivitet och specialistkunskaper.

Aktuellt

KomRedo AB har hjälpt mer än 100 kommuner, både i upprättande och rådgivande roller. Vår samlade kunskap är unik med flera av de främsta experterna inom området. Nu utökar vi våra tjänster och erbjuder stöd med RS-rapporteringen, SCB:s räkenskapssammandrag.

Genom vår tjänst RS kan vi ta hand om ert räkenskapssammandrag, för att till exempel säkerställa att ni får det utjämningsbidrag ni har rätt till. Genom datasimuleringar och analys kan vi även utreda exempelvis kostnadsnivåer inom specifika verksamheter, för att identifiera problem och hitta lösningar.

Är du intresserad av RS eller någon av KomRedos andra tjänster inom områdena interim/outsourcing, verksamhetsutveckling eller systemstöd? Hör då av dig till oss via e-post: info@komredo.se, eller telefon: 021-448 17 70.

Våra tjänster

KomRedo AB erbjuder kompetens inom bland annat kommunal redovisning och bokföring genom interimslösningar eller via outsourcinguppdrag. Våra seniora konsulter innehar specialistkunskaper inom hela det kommunala och regionala perspektivet, så som intern kontroll, styrning och ledning, hälso- och sjukvård, vård- och omsorg, socialtjänst, upphandling, teknik, bygg och exploatering.

Vi erbjuder även revisionstjänster som sakkunnigt biträde riktat mot de förtroendevalda revisorerna i kommuner och regionen samt lagstadgad revision genom vårt samarbete med BDO.

Du kan också få stöd och handledning inom bokföring, teknisk projektledning, kommunikation, resursplanering och bemanning, resursutvärdering, LEAN, styrning och ledning.

Du kan även anlita KomRedo för att anordna utbildning för exempelvis revisorer och ekonomer med inriktning mot den kommunala sektorn.

Komredo – specialistkompetens inom ekonomitjänster

Välkommen till KomRedo AB – En modern redovisnings- och revisionsbyrå som möter kundens krav på senior kompetens, effektivitet och specialistkunskaper.

Kontakta oss

Har du frågor? Vill du komma i kontakt med oss för att få veta mer om oss, våra tjänster eller våra konsulter? Hör gärna av dig.

KomRedo AB
Adress: Storgatan 32, 753 31 Uppsala
E-post: info@komredo.se
Telefon: 021-448 17 70