Revision

Revision

KomRedo drivs av att skapa mervärde för våra kunder och genomföra en revision som gör skillnad! Senior kompetens och effektiv förvaltningsrevision är det som vi kan bidra med förutom traditionell revision. Vi har kompetenser att hantera revision och utredningar inom följande verksamhetsområden:

– Vård- och omsorg
– Hälso- och sjukvård, inklusive tandvård
– Socialtjänst
– Kommunal och regional utveckling
– Intern kontroll
– Styrning och ledning, inklusive mål-, uppdrags- och resultatstyrning
– Barn- och utbildning
– Teknisk projektledning, inklusive fastigheter
– LEAN
– Kollektivtrafik
– Informationssäkerhet – GDPR
– Kommunikation och information
– Personalförsörjning
– Kommunal redovisning
– SIDA-projekt

Lagstadgad revision

KomRedo samarbetar med ett flertal auktoriserade revisorer som kan erbjuda en effektiv men ändå traditionsenlig revision.