Redovisning

KomRedos redovisningskonsulter kan hjälpa dig med hela eller delar av ekonomifunktionen så som:

– Löpande bokföring
– Leverantörs- och kundreskontrahantering
– Skattedeklaration
– Period- och årsbokslut