Informationssäkerhet

KomRedo samarbetar med ett flertal seniora IT-specialister med olika kompetenser inom systemutveckling avseende ett flertal programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer, objektorienterad analys, design och implementering, databaser samt webbteknik samt informationsteknologi kopplat till GDPR (General Data Protection Regulation).

IT-specialisterna stöttar även KomRedo i den traditionella redovisningsrevisionen i form av registeranalys och stora mängddataanalyser.