Våra tjänster

KomRedo erbjuder kompetens inom bland annat intern kontroll, revision, redovisning, informationssäkerhet.

Vi erbjuder även stöd och handledning inom bokföring, teknisk projektledning, kommunikation, resursplanering och bemanning, resursutvärdering, LEAN, styrning och ledning.

Du kan även anlita KomRedo för att anordna utbildning för ex revisorer och ekonomer med inriktning mot den kommunala sektorn.