Region Uppsala valde KomRedo i stor upphandling

Region Uppsala har meddelat att KomRedo AB blir ny avtalspart i ett omfattande ramavtal. Avtalet kommer att löpa på fyra år och omfattar bland annat medicinsk expertis. KomRedo har i sitt anbud erbjudit Region Uppsala legitimerade läkare och professorer inom samtliga specialistområden med tonvikt på geriatrik, kardiologi, intensivvård, ambulanssjukvård och tandvård. Den expertis som KomRedo knutit till sig i detta ramavtal har en gedigen specialistkompetens utifrån medicinsk forskning med kopplingar till lärosäten och forskningscenter som Uppsala universitet, Umeå universitet och Karolinska Institutet.

– De 25-tal specialister och den omfattning av medicinsk expertis som KomRedo har tillgång till i sitt nätverk möjliggör ett innovativt arbetssätt i framkant. Vilket är till stor nytta för kunden, säger Camilla Karlsson, VD, KomRedo AB.

Ramavtalet omfattar förutom medicinsk expertis även seniora konsulter inom kommunal revision, styrning och ledning, intern kontroll, regional utveckling, automation i medicinsk infrastruktur, fastigheter och teknisk projektledning, psykosocial arbetsmiljö, it och informationssäkerhet, information och kommunikation, upphandling samt kommunal och offentlig rätt.

– KomRedo säkerställer en effektiv och kvalitetssäkrad revision. Det är med stor tillförsikt vi kommer att leverera utredningar som gör skillnad för Region Uppsala!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.