Översyn av ekonomifunktionen i Huddinge kommun

Organiserade stenar på högKomRedo har fått i uppdrag av Huddinge kommun att genomföra en organisationsöversyn av ekonomifunktionen.

Projektet varar i två månader med fokus på att genomlysa nuvarande organisation inom kommunen med inriktning mot ekonomi samt se över vad respektive ekonomifunktion har för syn på sitt uppdrag vid socialförvaltning, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning, miljö- och bygglovsförvaltning, kultur- och fritidsförvaltning samt redovisningsenheten inom ekonomiavdelningen .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.