Nytt uppdrag som DPO och rådgivare inom GDPR

KomRedo vinner uppdrag som DPO (extern dataskyddsombud) i en kommun med ca 70 000 invånare. I uppdraget ingår rådgivning och tillsyn.

KomRedo AB redovisade bästa kompetens, erfarenheter och referenser för konsulten och att konsulten som ska vara dataskyddsombud ska uppfylla artikel 37 i dataskyddsförordningen.”, bedömer den upphandlande enheten.

Uppdraget startade i samband med att nya GDPR-förordningen började gälla, den 25 maj 2018. I uppdraget ingår dels tillsynsansvar som dataskyddsombud (DPO) samt dels en stödjande och rådgivande funktion i form av analys av genomförd kartläggning, workshops med personuppgiftsbiträdens kontor/enheter, sammanställning av processer och upprättande av förslag till ledningssystem enligt ISO/IEC 2700x.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.