Kunduppdrag

AB arbetar med både stora och mindre organisationer. Nedan presenteras ett urval av våra kunder sedan bolaget startade:

 • Region Skåne, revisionstjänster
 • Enköpings kommun, ledning och ekonomistöd
 • Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 • Norbergs kommun, revisionstjänster
 • Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, revisionstjänster
 • Region Dalarna, revisionstjänster
 • Huddinge kommun, ledning och ekonomistöd
 • Botkyrka kommun, ledning och ekonomistöd
 • Landstinget Sörmland – konsulttjänster inom hälso- och sjukvård
 • Region Västmanland – konsulttjänster inom hälso- och sjukvård
 • Karlskrona kommun – ledning & ekonomistöd
 • Sollentuna kommun – ledning & ekonomistöd
 • Region Uppsala – förvaltningsrevision
 • Ydre kommun – revisionstjänster
 • Aneby kommun – revisionstjänster
 • Eksjö kommun – revisionstjänster
 • Höglandsförbundet – revisionstjänster
 • HöglandsRevisorerna – rådgivning inom kommunal revision
 • SKL – Sveriges kommuner och landsting – specialistutredning
 • Skövde kommun – ledning & ekonomistöd
 • Östhammars kommun – ledning & ekonomistöd