Kort rapport från Ekonomichefsdagarna

Ekonomichefsdagarna toppade med Fd statsministern Fredrik Reinfeldt som talade om vår värld i rörelse och att vi måste vara pålästa och förberedda på den nya världsorganisationen. Han talade även om Peak Child effekt i Sverige, Europa och Kina. Mycket intressanta jämförelser som kan vara till nytta i en kommuns omvärldsanalys och vara förberedd på nya befolkningsrörelser!

/Camilla Karlsson, VD, KomRedo AB