KomRedo presenterar: SPECease!

KomRedo har utvecklat ett nytt webbaserat systemstöd: SPECease. SPECease är utvecklat för kommuner och landsting av en ekonom för ekonomer. Bakgrunden är det stora behovet av ett smart, snabbt och lätt sätt för att få koll på bokslutsspecifikationer.

”SPECease ger dessutom möjligheten att genomföra månatliga avstämningar (inkl. matchning av konton) och månadsbokslut som utvecklar redovisningen på ett mycket positivt sätt”, berättar KomRedos VD, Camilla Karlsson.

Redan nu finns möjligheten att koppla på SPECease smarta tjänster. Och utvecklingen av ytterligare smarta funktioner i programmet pågår.

”Målet är ett kraftfullt paket med smarta webbaserade verktyg som förenklar ditt arbete, sparar din tid – och pengar”, berättar Camilla Karlsson.

Läs mer om SPECease här.