Region Uppsala valde KomRedo i stor upphandling

Region Uppsala har meddelat att KomRedo AB blir ny avtalspart i ett omfattande ramavtal. Avtalet kommer att löpa på fyra år och omfattar bland annat medicinsk expertis. KomRedo har i sitt anbud erbjudit Region Uppsala legitimerade läkare och professorer inom samtliga specialistområden med tonvikt på geriatrik, kardiologi, intensivvård, ambulanssjukvård och tandvård. Den expertis som KomRedo knutit till sig i detta ramavtal har en gedigen specialistkompetens utifrån medicinsk forskning med kopplingar till lärosäten och forskningscenter som Uppsala universitet, Umeå universitet och Karolinska Institutet.

– De 25-tal specialister och den omfattning av medicinsk expertis som KomRedo har tillgång till i sitt nätverk möjliggör ett innovativt arbetssätt i framkant. Vilket är till stor nytta för kunden, säger Camilla Karlsson, VD, KomRedo AB.

Ramavtalet omfattar förutom medicinsk expertis även seniora konsulter inom kommunal revision, styrning och ledning, intern kontroll, regional utveckling, automation i medicinsk infrastruktur, fastigheter och teknisk projektledning, psykosocial arbetsmiljö, it och informationssäkerhet, information och kommunikation, upphandling samt kommunal och offentlig rätt.

– KomRedo säkerställer en effektiv och kvalitetssäkrad revision. Det är med stor tillförsikt vi kommer att leverera utredningar som gör skillnad för Region Uppsala!

Kort rapport från Ekonomichefsdagarna

Ekonomichefsdagarna toppade med Fd statsministern Fredrik Reinfeldt som talade om vår värld i rörelse och att vi måste vara pålästa och förberedda på den nya världsorganisationen. Han talade även om Peak Child effekt i Sverige, Europa och Kina. Mycket intressanta jämförelser som kan vara till nytta i en kommuns omvärldsanalys och vara förberedd på nya befolkningsrörelser!

/Camilla Karlsson, VD, KomRedo AB

KomRedo lanserar ny hemsida

Just nu lanserar vi en ny hemsida. Sidan du befinner dig på nu är alltså under bearbetning och nytt innehåll kommer att publiceras löpande under januari.

Behöver du veta mer om våra tjänster? Hör av dig till oss på info@komredo.se eller ring 021-448 17 70.

Tack för samarbetet under 2017

Under 2017 har KomRedo AB fortsatt sin tillväxtresa. Bolaget har under året fått flera nya och omfattande uppdrag, och dessutom lanserat det webbaserade systemet SPECease.

”Jag vill rikta ett stort tack till såväl kunder som samarbetspartners för året som gått. Jag ser mycket fram emot 2018 och alla spännande utmaningar som ligger framför oss”, säger Camilla Karlsson, VD för KomRedo.

Under 2018 fortsätter lanseringen av SPECease med fler smarta funktioner som kommer att underlätta mycket av det rutinarbete som utförs på ekonomiavdelningar.

– Redan efter bara några månader har SPECease fått stor uppmärksamhet. Det är mycket roligt, och jag ser fram emot att fortsätta driva utvecklingen och skapa det ultimata verktyget för rapportering av ekonomi, avslutar Camilla Karlsson.

Skinnskattebergs kommun väljer KomRedo igen

KomRedo har vunnit helkundsuppdraget för revision i Skinnskattebergs kommun 2018-2020, med option 2021.

”Jag är oerhört stolt över förtroendet som KomRedo fått av kommunrevisionen i Skinnskattebergs kommun. Kommunrevisionen är en ”nygammal” kund som jag lyckats vinna åter igen – fast nu i egen regi! Det ska bli riktigt spännande att fortsätta det utvecklingsarbete som jag en gång påbörjade”, säger KomRedos VD Camilla Karlsson.

KomRedo presenterar: SPECease!

KomRedo har utvecklat ett nytt webbaserat systemstöd: SPECease. SPECease är utvecklat för kommuner och landsting av en ekonom för ekonomer. Bakgrunden är det stora behovet av ett smart, snabbt och lätt sätt för att få koll på bokslutsspecifikationer.

”SPECease ger dessutom möjligheten att genomföra månatliga avstämningar (inkl. matchning av konton) och månadsbokslut som utvecklar redovisningen på ett mycket positivt sätt”, berättar KomRedos VD, Camilla Karlsson.

Redan nu finns möjligheten att koppla på SPECease smarta tjänster. Och utvecklingen av ytterligare smarta funktioner i programmet pågår.

”Målet är ett kraftfullt paket med smarta webbaserade verktyg som förenklar ditt arbete, sparar din tid – och pengar”, berättar Camilla Karlsson.

Läs mer om SPECease här.

Ännu en framgång för KomRedo!

KomRedo har vunnit helkundsuppdrag för revision i Eksjö kommun 2018-2019, med option 2020-2021.

”Eksjö kommun har idag en aktiv revision och jag är oerhört stolt över att de ser möjligheten som KomRedo har att erbjuda samma tjänster som de stora revisionsbolagen”, säger KomRedos VD Camilla Karlsson.

Höglandsförbundet har valt KomRedo!

KomRedo har vunnit helkundsuppdrag för revision i Höglandsförbundet för åren 2018-2019, med option för kommande år 2020-2021.

”Höglandsförbundet är ett samverkansförbund inom IT och eftergymnasial utbildning. Det ska bli spännande att arbeta med Höglandsförbundets förtroendevalda revisorer och verka för en värdefull dialog med medlemskommunerna och utveckla revisionen och deras förtroendevalda revisorer (samordnad revision)”, säger KomRedos VD Camilla Karlsson.

Ny vinst för KomRedo – Aneby kommun

KomRedo har vunnit helkundsuppdraget avseende revision i Aneby kommun för åren 2018-2019, med option för kommande år 2020-2021.

Jag är oerhört stolt över förtroendet som KomRedo har fått och vill hjälpa de förtroendevalda revisorerna att bli den bästa kommunrevisionen i Sverige”, säger KomRedos VD Camilla Karlsson.