Komredo – specialistkompetens inom ekonomitjänster

Välkommen till KomRedo AB – En modern redovisnings- och revisionsbyrå som möter kundens krav på senior kompetens, effektivitet och specialistkunskaper.

Aktuellt

Våra showrooms för vårt webbaserade system SPECease, som vi genomfört under september 2022, har väckt stort intresse. Ytterligare showrooms är på gång senare i höst. Mer information kommer inom kort.

Är du intresserad av en visning av SPECease redan nu är du naturligtvis välkommen att höra av dig till oss via e-post: info@komredo.se, eller telefon: 021-448 17 70.

Om oss

KomRedo AB är ett modernt och nytänkande företag som erbjuder specialistkompetens inom en rad områden; Hälso- och sjukvård, Kommunal revision, Ledning & styrning, Kommunikation och Ekonomi.

KomRedo AB är KEF-partner sedan 2020.

Genom våra seniora konsulter levererar vi tjänster som omfattar allt från förvaltnings- och redovisningsrevision, organisationsutveckling och intern kontroll till informationssäkerhet och kommunikation.

Vi anordnar även utbildning för exempelvis revisorer och ekonomer för offentlig sektor. Några exempel är GDPR, CRM, Intern kontroll och Politisk styrning.

Dessutom arbetar vi med systemutveckling och har tagit fram det webbaserade programmet SPECease. Genom SPECease har vi skapat en unik plattform av digitala tjänster som medför smartare, enklare och resurseffektiva system för exempelvis koncernbokslut, bokslutsspecifikationer, matchning och revision.

Läs gärna mer om SPECease här.

Våra tjänster

KomRedo AB erbjuder kompetens inom bland annat kommunal redovisning och bokföring genom interimslösningar eller via outsourcinguppdrag. Våra seniora konsulter innehar specialistkunskaper inom hela det kommunala och regionala perspektivet, så som intern kontroll, styrning och ledning, hälso- och sjukvård, vård- och omsorg, socialtjänst, upphandling, teknik, bygg och exploatering.

Vi erbjuder även revisionstjänster som sakkunnigt biträde riktat mot de förtroendevalda revisorerna i kommuner och regionen samt lagstadgad revision genom vårt samarbete med BDO.

Du kan också få stöd och handledning inom bokföring, teknisk projektledning, kommunikation, resursplanering och bemanning, resursutvärdering, LEAN, styrning och ledning.

Du kan även anlita KomRedo för att anordna utbildning för exempelvis revisorer och ekonomer med inriktning mot den kommunala sektorn.

Kontakta oss

Har du frågor? Vill du komma i kontakt med oss för att få veta mer om oss, våra tjänster eller våra konsulter? Hör gärna av dig.

KomRedo AB
Adress: Storgatan 32, 753 31 Uppsala
E-post: info@komredo.se
Telefon: 021-448 17 70